Wet Poortwachter

Hebt u te maken met langdurig verzuim en re-integratie (Wet poortwachter)?

Wij regelen dat u voldoet aan uw verplichtingen als werkgever én dat uw inspanningen resultaat opleveren.

Welk re-integratiebegeleiding zoekt u?

Krijgt uw werknemer een WGA-uitkering toegekend?

Dit heeft juridische en financiële consequenties voor u.

Wist u bijvoorbeeld dat het controleren van deze toekenning vaak de moeite loont?

Dit kunnen onze specialisten voor u doen bij
re-integratie 3e spoor.