The Roundtable

Extra denkkracht

Jaarlijks organiseren wij de Roundtable.

Een beproefd concept waarin bestuurders, directeuren en experts samen extra denkkracht, een regionaal platform en een podium genereren.

We willen beïnvloedbare aspecten helder krijgen en consensus creëren over perspectieven en kritische succesfactoren, om zo te komen tot concrete actie.

Voorwerk

Voorafgaande aan de conferentie organiseren we workshops waarin deelnemers onder professionele begeleiding het voorwerk doen door concrete cases uit te diepen rondom het thema/werkgebied.

Presentatie

Tijdens de conferentie presenteren we een onderlegger met resultaten van de workshops en gaan deelnemers met elkaar in gesprek. Dankzij een uitgelezen werkwijze wordt in korte tijd oplossingsgerichte resultaten bereikt.

De eigen organisatie

Na afloop van de Roundtable kunnen deelnemers samen met een expert-team de inzichten en eerdere resultaten voor de eigen organisatie uitwerken in een visie, strategie, actieplan en pilot.

The Roundtable
Roundtable 2015 : een Regionaal Mobiliteitsplatform Zorg & Welzijn

Op 25 augustus 2015 kwamen bestuurders uit de zorg- en welzijnssector, het onderwijs, wethouders,  mkb’ers en andere spelers op de arbeidsmarkt bij elkaar tijdens de Roundtable 2015.

Ze hebben daar een intentieverklaring ondertekend om samen te werken aan de realisatie van een Regionaal Mobiliteitsplatform Zorg & Welzijn. Het is een eerste stap naar een dynamische arbeidsmarkt voor deze sector in Kennemerland, Amstelland en Meerlanden.

Samen met Voor Betere Zorg (VBZ), de vereniging van zorgaanbieders in de regio, waren we gastheer van deze bijeenkomst. De basis hiervoor werd gelegd, begin 2014, tijdens het Roundtable-diner in Orangerie Elswout waar de partijen spraken over veranderingen in de zorg en de impact daarvan op de arbeidsmarkt.

Rountable 2014: Wijkarrangementen in de zorg

Tijdens deze Roundtable op 17 februari 2014 ontvingen wij, samen met Berenchot, 60 deelnemers die kwamen discussiëren over het sociale domein. Als gevolg hiervan krijgt samenwerking op de KAM-Arbeidsmarkt stevigere contouren en zijn concrete stappen, allianties, gezet naar een Regionaal Mobiliteitsplatform Zorg en Welzijn.